Prisijungti

(tik registruotiems nariams)

Savęs pažinimo grupė

Zodiakas – tai tiktai 12 matomų galimų Dievo Veidų. Visus dvylika žmogus, Žemėje būdamas, turi pažinti ir savyje atskleisti, kad iš jos gravitacijos išsilaisvintų.

Kiekvienas Zodiako ženklas – tai skirtinga psichinės, mentalinės-intelektinės ir dvasinės energijos kokybė. Save pažinti siekiantis žmogus mėnuo po mėnesio savyje tų skirtingų energijų veikimą gali atverti.

A. Ilgevičienė, „Pirminės šventės“

 

Kosmosas, Žemė ir visos jos karalijos – žmonija, augmenija, gyvūnija, mineralai – tai vientisas gyvas organizmas. Jį jungia Bendroji Sąmonė. Žmogus yra tos Sąmonės dalelė. Kryptingai eidamas į save gilyn, jis vis labiau pažįsta savo esmę, supranta kitus ir Visatos dėsnius.

Taigi, remdamiesi antropoteosofine astrologija, mes sekame Saulės judėjimą Zodiako ratu, gilinamės į kiekvieną Zodiako ženklą, jo esmines sąvokas, analizuojame charakterio bruožus ir savybes, kuriuos išryškina vienas ar kitas Zodiako ženklas. Tai padeda ugdytis savistabą, lavinti mąstymą, suprasti savo ir kitų žmonių tam tikro elgesio, emocijų raiškos ir mąstymo priežastis. Vis didesnis vidinių pokyčių prasmės suvokimas skatina keisti save. Keičiantis žmogui keičiasi ir jo gyvenimas.

Savęs pažinimo grupės susitikimai vyksta  Vilniuje, Panevėžyje, Mažeikiuose. Norinčiuosius prisijungti ar gauti išsamesnės informacijos prašome kreiptis į atsakingąjį asmenį.

 

[:ru]

Ответственное лицо

Нина Колесниковене,
тел. 8 686 71 318,
эл. п. atsstudijos.c@gmail.com.

[:en]

Responsible person

Nina Kolesnikovienė
tel.: +370 686 71318, 
e-mail: atsstudijos.c@gmail.com.

[:lt]

Atsakingasis asmuo

Vilniuje – Nina Kolesnikovienė, tel. 8 686 71318, el. p. sp.vilnius@antropoteosofija.lt

Panevėžyje – Ramūnė Vogulienė, tel.8 652 14568, el.p. ramunemv@gmail.com

Mažeikiuose – Indrė Kunaikienė, tel.8 687 43105 , el.p. mazeikiai@antropoteosofija.lt

[:]

Naujienos

Informacija ruošiama.

Rašykite grupės atsakingajam asmeniui